Diabetes

Diabetes är, tyvärr, numera en av världens vanligaste sjukdomar. Sjukdomen har två olika ansikten, diabetes typ 1 och diabetes typ 2. De skiljer sig väldigt mycket åt och det är viktigt att hålla koll på skillnaden mellan dessa, orsaken till de båda och hur du kan hantera att leva med diabetes.

Insulin

För att förstå diabetes måste du ha koll på ett av kroppens viktigaste hormon – insulin!
Insulin är ett livsviktigt hormon och har flera olika uppgifter i kroppen:

 • Reglerar blodsockernivåerna till normala nivåer
 • Hjälper glukos att lagras in som energi i muskelceller
 • Stimulerar muskeltillväxt vid styrketräning
 • Fungerar som ett fettinlagrande hormon

Insulin är ett av många hormon som måste fungera i kroppen. Oavsett vilken kost du äter behövs mer eller mindre insulin för att hålla blodsockret i balans. När vi äter stiger blodsockret. Blodsocker är glukos som vi använder som energi och för att den ”energin” ska användas behövs insulin. Kroppen reglerar själv hur mycket eller lite insulin som behövs. Görs inte detta kan det ha dödliga konsekvenser, där kommer sjukdomen diabetes in i bilden. Vill du bli expert på insulin kan du följa länken här.

Diabetes Typ 1

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som kan ha dödliga konsekvenser om den inte behandlas och sköts på rätt sätt. Typ 1 utvecklas oftast i ung ålder och är en sjukdom man får bära med sig resten av livet då det idag inte finns något botemedel. Man vet inte heller klart orsaken till varför diabetes typ 1 uppkommer.

Själva problemet ligger i att bukspottskörteln slutar att producera insulin. Varför är då det ett problem? Jo, insulin är ett hormon som har många uppgifter i kroppen. En av uppgifterna är att sänka blodsockernivåerna efter att vi ätit genom att hjälpa glukosen in i muskulaturen så att vi kan använda det som energi.

Vi äter.
Blodsockret stiger och vill in i musklerna.
Insulin produceras och sänker blodsockret.
Har man diabetes fungerar inte detta.
Däri ligger grundproblematiken med typ 1.
Läs mer om diabetes här.

diabetes

Diabetes typ 2

Vid diabetes typ 2 producerar kroppen insulin men större delen av insulinet som produceras kan inte användas. Insulin fungerar som en nyckel in till kroppens celler och har man typ 2 är det som att nyckeln har slutat att fungera. Detta leder till två problem:

 • Bukspottskörteln behöver producera massor av insulin och går på högvarv
 • Insulinkänslighet

Typ 2 orsakas främst av en dålig livsstil och kost och kan enkelt undvikas genom att göra medvetna och hälsosamma val när det kommer till kost och träning. Har du fått typ 2 kan du inte bli frisk men du kan bli symptomfri genom att kontrollera vad du äter för kost.

Varför är det farligt med diabetes?

Sjunker blodsockret för lågt får man en så kallad insulinkänning. Då behövs snabbt intag av socker för att få upp blodsockret igen. Får man inte hjälp kan det leda till skakningar, kramper och tillslut medvetslöshet. För lågt blodsocker kan ge kraftiga skador på hjärnan.

En person i detta tillstånd behöver socker, inte insulin!

Över tid kan diabetes skada hjärtat, blodkärlen, ögon, njurar, nerver och ökar risken för hjärtattacker och stroke.

Bakgrund och statistik

Diabetes har varit en känd sjukdom i flera tusen år men aldrig någonsin så utbredd som den är nu. I början av 1900-talet när upptäckten av insulin och dess inverkan på kroppen gjordes var det en mycket ovanlig sjukdom. Sedan dess har diabetes ökad lavinartat.

 • År 1990 var antalet vuxna med diabetes ca 180 miljoner.
 • År 2014 var den siffran upp i 422 miljoner.
 • 2004 förutspådde WHO att antalet diabetiker år 2025 skulle vara 250-300 miljoner, en siffra världen slagit med råge redan 11 år tidigare!
 • WHO uppskattar nu att år 2040 kommer 642 miljoner människor ha drabbats av diabetes. Men om de hade fel på 11 år senast så är risken stor att den siffran uppnås mycket snabbare.
 • Orsaken till detta ses ligga i människans livsstil. Diabetes är starkt förknippat med övervikt och fetma vilket orsakas av en icke önskvärd kosthållning och livsstil.
 • Minst 200 miljoner människor har diabetes utan att veta om det.

Se mer statistik här!

diabetes

Q&A om diabetes

Kan jag aldrig mer äta socker?

Du kan men du bör undvika att äta socker, eftersom socker höjer blodsockret kraftigt. Du bör äta mat som hjälper dig att hålla ett jämnt och fint blodsocker.

Varför har diabetiker en spruta?

Har du diabetes typ 1 måste du dagligen ta doser av insulin, det görs ofta genom en spruta. Det mäts ofta i enheter och det behöver regleras beroende på vilken mat du äter och hur aktiv du är.

Vad är det för skillnad på pump eller spruta?

Vissa diabetiker har en pump som har insulin i sig, istället för en spruta. Från pumpen går en slang till magen (oftast) som man enkelt klickar på för att få in insulin. Oftast får en diabetiker välja vilket alternativ de vill ha, båda fyller samma funktion.

Men den där vita knappen som många har, vad är det?

Istället för att sticka sig och kontrollera hur blodsockret ligger till mäter ”den vita knappen” värdena istället. Den är kopplad till en mätare så att en person med diabetes enkelt ska kunna hålla koll på sina värden.

Får man diabetes av för mycket socker?

Kort svar, nej. Men, socker har en rad inverkningar som kan bidra till att du blir insulin-resistent vilket är ett förstadium till själva sjukdomen. Socker påverkar insulinnivåerna kraftigt och ett svängande blodsocker är dåligt för alla ur ett hälsoperspektiv.

Vad är basinsulin?

Hos en frisk människa finns alltid nivåer av insulin, bukspottskörteln reglerar det automatiskt. Det brukar vi kalla för basinsulin. När man äter höjs blodsockret och då behövs mer insulin för att ta hand om den ökade dosen glukos.

Varför äter diabetiker druvsocker?

Det kan vara farligt för en diabetiker om blodsockret faller snabbt, då är dextros det snabbaste sättet att få upp blodsockret igen. Därav har diabetiker ofta med sig druvsocker ifall detta skulle hända.